Services

Taxis

Chuuou Taxi
TEL: 0120-098-601

Miyakou Taxi
TEL: 0120-493-850

Sentou Taxi
TEL: 0120-051-530

Okutsu Taxi
TEL: 0986-23-8800

Daiko

Morimo Daiko
TEL: 0986-24-7202

Cosmo Daiko
TEL: 0986-24-8179

Himuka Daiko
TEL: 0986-21-6422

Hokuto Daiko
TEL: 0986-21-0606